Υπηρεσίες Δήμου

Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΟ»

Ο Δήμος Αγίου Δομετίου στις 11 Απριλίου 2016 φιλοξένησε την Εκπαιδευτικό του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού   μαζί με τον Διευθυντή και Εκπαιδευτικούς  του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου  που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο Φύλλο» όπως και άλλα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας και Κύπρου.

Η Πολιτιστική και Κοινωνική Λειτουργός Μαργαρίτα Βρακά-Ελευθεριάδου ξενάγησε την εκπαιδευτικό κυρία Σοφία Βορεοπούλου μαζί με το Διευθυντή Γ΄ Δημοτικού Σχολείου κύριο Αντρέα Τσολάκη στα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου, σε μνημεία όπως Τύμβο Μακεδονίτισσας, Ανδριάντα Τάσου Μάρκου κ.ά.

Ο Δήμαρχος Δρ. Κώστας Πέτρου δεξιώθηκε την αντιπροσωπεία του αναφερόμενου προγράμματος, στην ταβέρνα «Κώστας» στον Άγιο Δομέτιο, όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για  τα περιβαλλοντικά θέματα  και δράσεις  που θα μελετηθούν  και θα υλοποιηθούν μέσω αυτού  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Ο Δήμος Αγίου Δομετίου μέσα και από τις δραστηριότητες των σχολείων ενισχύει το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Δήμο Κορυδαλλού με τον οποίο είναι αδελφοποιημένος και αναπτύσσει πρωτοβουλίες αξιοποιώντας ευκαιρίες μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άλλων δράσεων κοινού ενδιαφέροντος.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο Δήμος Αγίου Δομετίου έχει στο ενεργητικό του τέσσερα προγράμματα Ένταξης  από Τοπικές Αρχές,  Υπηκόων Τρίτων χωρών (ΥΤΧ) τα οποία υλοποίησε σε συνεργασία με άλλους Δήμους και φορείς, με Συντονιστή Εταίρο το Δήμο Λευκωσίας, από το 2012-2015.

Τα προγράμματα συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο παρόν στάδιο  (2016) ο Δήμος Αγίου Δομετίου υλοποιεί το πέμπτο κατά σειρά πρόγραμμα ένταξης ΥΤΧ , με Συντονιστή το Δήμο Λευκωσίας και Εταίρους Δήμους της Μείζονος Λευκωσίας και άλλους Φορείς . Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και τη Κυπριακή Δημοκρατία.

 

 B) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΥΤΧ

Το πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικών στο Δήμο Αγίου Δομετίου, υλοποιείται από την Πολιτιστική και Κοινωνική Υπηρεσία.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι το , KES College (Τελικός Δικαιούχος) σε συνεργασία με το CARDET, ΙΝΝΟVADE, Δήμος Αγίου Αθανασίου, Δήμος Δερύνειας, Δήμος Πάφου και Δήμος Αγίου Δομετίου.

Σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://ilearngreek.eu/

Αίτηση για ΥΤΧ για μαθήματα στο Δήμο Αγίου Δομετίου ( μαθήματα προσφέρονται επίσης και το Σάββατο 09:00-14:00)

iLearnGreek_Municipal Youth Center of Ayios Dhometios

Άτομο επικοινωνίας: Μαργαρίτα Βρακά Ελευθεριάδου Πολιτιστική και Κοινωνική Λειτουργός τηλ. 22392018 (εσωτ.4), 99515695Τα μαθήματα υλοποιούνται στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων (Αγίου Γεωργίου 20, 2369, Άγιος Δομέτιος.

—————————————————————————————–

FREE Greek Language Courses for Third Country Nationals

The Program is implemented by KES College(Final Beneficiary) in cooperation with CARDET ,ΙΝΝΟVADE Municipality of Agios Athanasios, Municipality of Deryneias, Municipality of Paphos and Municipality of Agios Dometios.

Information in Website http://ilearngreek.eu/

The courses are implemented in Youth Information Center of Ayios Dhometios (A 20, Ayioy Georgiou street, 2369, Ayios Dhometios

For further information please contact:

Cultural and Social Services Department of Municipality of Ayios Dhometios.

 

Application For TCNs for Greek Lessons at the Municipality of Ayios Dhometios

iLearnGreek_Municipal Youth Center of Ayios Dhometios  ( lessons on Saturday also 09:00- 14:00)

Contact person:

Social Worker and Cultural Αffairs Οffice, Margarita Vraka Eleftheriadou tel. 22392018 (ext 4) 99 515 695

 

http://ilearngreek.eu/

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Όλες οι εργασίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου διευθύνονται και ελέγχονται από τη Δημοτικό Μηχανικό (κ. Μάρω Χρίστου) και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ως ακολούθως:

A. Yπηρεσία Γραφείου.

B. Υπηρεσία Κατασκευών που εκτελούνται από το εργατικό Προσωπικό του Δήμoυ.

Γ. Υπηρεσία Επίβλεψης Κατασκευών που εκτελούνται εργολαβικώς.

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο κύκλος των εργασιών διεξάγεται από τη Δημοτικό Μηχανικό και από δύο τεχνικούς τον κ. X. Παπαμιχαήλ και την κα. Μαρία Ελευθερίου.

Σε γενικές γραμμές οι εργασίες αφορούν τα πιο κάτω τεχνικά/γραφειακά θέματα:

  • Διαδικασία για έκδοση Αδειών Οικοδομής, Αδειών Διαχωρισμού και Πιστοποιητικών Εγκρίσεων.
  • Τήρηση Bιβλίων Υλικών, Ημερησίων Κοστολογίων και Time book.
  • Ετοιμασία / Έλεγχος Πιστοποιητικών Πληρωμής Εργολάβων.
  • Διαδικασία του Άρθρου 17 του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου Κεφ. 96 για την κατασκευή πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.
  • Μελέτες, εκπόνηση σχεδίων και ετοιμασία όρων προσφοράς για την εκτέλεση Τεχνικών Έργων στο Δήμο.
  • Μηχανογράφηση Τεχνικού Τμήματος.
  • Καταγραφή και Εξέταση παραπόνων.
  • Εξυπηρέτηση Δημοτών.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κύρια απασχόληση του Τεχνικού συνεργείου είναι η εκτέλεση μικρής έκτασης εργασιών όπως κατασκευή πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, κατασκευή μικρών αντιπλημμυρικών έργων, συντήρηση και παλινόρθωση της ασφάλτου, συντήρηση και παλινόρθωση υφιστάμενων πεζοδρομίων, διεύρυνση ασφάλτου,  γραμμογράφηση (σήμανση) δρόμων, τοποθέτηση πινακίδων, καθάρισμα υφιστάμενων αποχετευτικών συστημάτων και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που υποβάλλονται στο Δήμο από Δημότες.

Λόγω της οικονομικής κρίσης που είχε σαν αποτέλεσμα την εφαρμογή στο Δήμο σχεδίου πλεονασμού για το εργατικό του προσωπικού, οι εργασίες αυτές διεξάγονται σήμερα από τρία άτομα (1 κτίστες και 2 εργάτες) υπό την επιστασία/καθοδήγηση του Τεχνικού κ. Σωτήρη Νεοπτολέμου.

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ

Όλα τα Τεχνικά έργα που εκτελούνται εργολαβικώς στο Δήμο επιβλέπονται από Τεχνικό του Δήμου.

Σκοπός της επίβλεψης είναι ο έλεγχος της εργασίας ώστε αυτή να εκτελείται σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και μέσω των εργαστηριακών ελέγχων που γίνονται, να διασφαλίζεται η ποιότητα της εργασίας όπως αυτή περιγράφεται/καθορίζεται στους Τεχνικούς Όρους του Συμβολαίου.

Η επίβλεψη γίνεται από τους Τεχνικούς κ. Αντώνη Γρηγοριάδη και Σωτήρη Νεοπτολέμου.