Εξυπηρέτηση Δημοτών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

Tο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου Αγίου Δομετίου δημιουργήθηκε ειδικά για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Μέσα στα πλαίσια αυτά:

  1. Δέχεται και καταχωρεί εισηγήσεις / υποδείξεις τις οποίες διαβιβάζει στα αρμόδια τμήματα του Δήμου για εξέταση.
  1. Λαμβάνει και καταγράφει όλα τα παράπονα, προβλήματα ή αιτήματα του δημότη και τα προωθεί άμεσα για γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση τους.
  1. Το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 392000

Άτομο Επικοινωνίας: κα Χριστίνα Χριστοφίδου

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α

Η Γραμματεία είναι μια ανεξάρτητη Υπηρεσία του Δήμου, της οποίας ο κύκλος εργασιών κατά κύριο λόγο αφορά γραφειακής φύσεως εργασίες, οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες.

 Οι πιο κάτω εργασίες εκτελούνται ανάλογα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις οδηγίες του Δημάρχου και του Δημοτικού Γραμματέα και σε σχέση με  την καθημερινή εξέλιξη των εργασιών των υπόλοιπων Τμημάτων του Δήμου.

Επίσης λαμβάνεται υπόψη η προτεραιότητα που πρέπει να δίδεται στη διεκπεραίωση των εργασιών.

 

Σε γενικές γραμμές οι εργασίες της Γραμματείας αφορούν:

1]      το Γενικό Αρχείο

2]      Καθήκοντα Ιδιαιτέρα Γραμματέας

3]      Δακτυλογραφήσεις

4]      Πολιτικούς Γάμους

5]      Διευθετήσεις Συνεδριάσεων

6]      Διεξαγωγή Αλληλογραφίας

7]      Διαδικασίες Προσφορών-Συμβολαίων

8]      Τηλεφωνικές Συνδιαλέξεις

9]      Εξυπηρέτηση Κοινού

10]    Ετοιμασία και αποστολή ΄Εντυπου Υλικού στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Συμβούλια κλπ.

11]    Χειρισμός Γραφειακού Εξοπλισμού.

12]   Καθαριότητα Δημοτικού Μεγάρου.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Για τη διεκπεραίωση όλων των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών απασχολείται το πιο κάτω προσωπικό:

1]      Λένια Χειμώνα-Γραμματειακός Λειτουργός

Συντονισμός, καθοδήγηση, εποπτεία Γραμματείας ως επίσης και μ’ όλες οι πιο πάνω αναφερόμενες εργασίες.

2]      Αγγέλω  Χαραλάμπους-Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

 Μ’ όλες τις πιο πάνω αναφερόμενες εργασίες.

 3]      Χριστίνα Χριστοφίδου-Τηλεφωνήτρια

Τηλέφωνα, δακτυλογράφηση, διαδικασίες προσφορών.

4]      Αντώνης Σαββίδης-Απόσπαση Καθήκοντα Κλητήρα

Φωτοτύπιση, διανομή έντυπου υλικού σε διάφορες Υπηρεσίες/Οργανισμούς, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου κ.λ.π., χειρισμός γραφειακού εξοπλισμού.

5]      Επίσης μ’ ένα μέρος των εργασιών του Αρχείου ασχολούνται δύο άτομα με ειδικές ικανότητες η Μαρκέλλα Καρή και ο Γιώργος Κουμή.

6]     Μαρία Χαραλάμπους & Παναγιώτα Ξενοφώντος

Καθαριότητα Δημοτικού Μεγάρου.

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ JCC

download
JCCSmart1

Κατά την εξόφληση των λογαριασμών μέσω jccsmart.com θα πρέπει στην καταχώρηση του αρ. πελάτη να αναγράφεται ο κωδικός με διάστημα ανάμεσα στα ψηφία (όπως ακριβώς φαίνεται στην ειδοποίηση) και όσον αφορά τον αριθμό αναφοράς/τιμολογίου θα πρέπει να αναγράφεται ο επταψήφιος αριθμός που φαίνεται στην ειδοποίηση δεξιά πάνω χωρίς οποιοδήποτε διάστημα μεταξύ των ψηφίων.

Για πληρωμή πατήστε εδώ