Category Archives: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Ο Δήμος Αγίου Δομετίου λόγω των τελευταίων εξελίξεων με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και με πρώτιστο στόχο την υγεία των εργαζομένων και των μελετητών, ανακοινώνει ότι, από τις 4 Μαΐου 2020 και μέχρι νεότερης ενημέρωσης θα ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Οι μελετητές  και ο αιτητές προτρέπονται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον αρμόδιο λειτουργό για πληροφορίες σχετικά με την εξέταση εκκρεμουσών υποθέσεων ή και άλλα θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του κλάδου.

Για την κατάθεση αιτήσεων για άδειες οικοδομής, άδειες διαίρεσης γης, άδειες διαίρεσης οικοδομής, πιστοποιητικά έγκρισης, αιτήσεις για έκδοση αντιγράφων, συμπληρωματικών σχεδίων για υπό εξέταση αιτήσεις κλπ. θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία.

(ι) Οι αιτητές/μελετητές θα μπορούν να επικοινωνούν με τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλεομοιότυπο (φαξ) 22778956  και στο email info@dad.org.cy και θα αιτούνται γραπτώς ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της αίτησης, αναφέροντας τηλέφωνα, φαξ/email επικοινωνίας καθώς και εάν υπάρχει ήδη σχετικός φάκελος στο Δήμο. Η Υπηρεσία θα απαντά  άμεσα καθορίζοντας ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

Οι αιτητές/μελετητές στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θα προσέρχονται και θα καταθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια σε κλειστούς φακέλους ή κασόνια στη κύρια είσοδο του Δημαρχείου και θα αποχωρούν.

Ο υπεύθυνος παραλαβής αιτήσεων του Τεχνικού Τμήματος στη συνέχεια αφού ελέγξει ότι τα υποβληθέντα στοιχεία/έγγραφα είναι ορθά θα αποστέλλει με φαξ/email στους αιτητές/μελετητές τη βεβαίωση παραλαβής και τον αριθμό αναφοράς εξέτασης της αίτησης καθώς και την επιστολή δικαιωμάτων για την καταβολή του 50% των δικαιωμάτων πριν την εξέταση της αίτησης. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ελλειπείς, οι αιτητές/μελετητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά.

(ιι) ΄Οσον αφορά την παραλαβή των εκδοθεισών αδειών, πιστοποιητικών κλπ. οι αιτητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά για τον τρόπο παραλαβής τους από τα γραφεία το Δήμου.

(ιιι) Υπενθυμίζεται ότι τα σχετικά έντυπα αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα   του    Δήμου   www.dad.org.cy  (Εξυπηρέτηση Δημοτών/΄Εντυπα/Τεχνικό Τμήμα) στον υφιστάμενο σύνδεσμο ή εδώ.

O Δήμος, διαβεβαιώνει τους μελετητές ότι εργάζεται για τη διασφάλιση της καλύτερης και ασφαλέστερης εξυπηρέτησης τους υπό τις παρούσες συνθήκες και απολογείται για οποιαδήποτε ταλαιπωρία που τυχών θα προκύψει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 6 Απριλίου 2020 και με βάση τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται και έχοντας υπόψη τις μέχρι τώρα ισχύουσες επί του θέματος αποφάσεις της Κυβέρνησης, τις οποίες και οι Δήμοι έχουν υποχρέωση να υιοθετούν, εφιστάται η προσοχή των Δήμων και δημοτών, για εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων ρυθμίσεων, από τη Δευτέρα 4 Μάϊου 2020.

  1. Επιτρέπονται οι εξωτερικές επισκέψεις στα Δημαρχεία, με πιστή εφαρμογή των οδηγιών που αφορούν την είσοδο σε κλειστούς χώρους (χρήση μάσκας από επισκέπτες, θερμικός έλεγχος πριν την είσοδο εντός των κτιρίων των Δήμων, χρήση απολυμαντικού χεριών).  Δεν μπορούν να εισέρχονται ταυτόχρονα στα Δημαρχεία πέραν των τριών ατόμων. Προτρέπεται το κοινό να επισκέπτεται τα Δημαρχεία για τα επείγοντα θέματα.  Για μη επείγοντα, καλείται το κοινό  να επικοινωνεί τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.
  2. Τα ταμεία των Δήμων ανοίγουν, με πιστή εφαρμογή των οδηγιών για τήρηση απόστασης δύο μέτρων.  Συστήνεται η χρήση του διαδικτύου για πληρωμές.
  3. Δεν γίνονται πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις με συμμετοχή του κοινού.
  4. Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Δημοτικά Θέατρα, Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα και Κολυμβητήρια, Δημοτικά Πάρκα, Παιχνιδότοποι, άλλοι ανοικτοί χώροι,   Πολυδύναμα Δημοτικά Κέντρα (Κέντρα Ενηλίκων, Παιδικές Λέσχες), Ανοικτά Σχολεία παραμένουν κλειστά. 
  5. Δεν τελούνται πολιτικοί γάμοι.
  6. Επιτρέπεται η χρήση γραμμικών πάρκων για περπάτημα, πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων με τους όρους χρήσης που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.
  7. Δημοτικές λαϊκές αγορές λειτουργούν, με τους όρους που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.
  8. Οι Δήμοι για στήριξη των δημοτών τους και ιδιαίτερα των ευπαθών/ευάλωτων ομάδων συνεχίζουν να λειτουργούν Κέντρα Στήριξης και Αλληλεγγύης Δημοτών.

Τονίζεται με έμφαση ότι στις υπηρεσίες των Δήμων εφαρμόζονται όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, με επιστροφή του προσωπικού στην εργασία.  Να προσεχθούν και εφαρμοστούν οι προϋποθέσεις που αφορούν στις ευπαθείς ομάδες.

Το Κλιμάκιο Δημάρχων Λευκωσίας καλεί τους δημότες να συνεχίσουν να επιδεικνύουν το ίδιο πνεύμα συνεργασίας και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες και αποφάσεις του Κράτους, ώστε με υπομονή και ψυχραιμία να ξεπεράσουμε όσο το δυνατό πιο σύντομα τη δοκιμασία αυτή.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

30 Απριλίου 2020