ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Ο Δήμος Αγίου Δομετίου λόγω των τελευταίων εξελίξεων με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και με πρώτιστο στόχο την υγεία των εργαζομένων και των μελετητών, ανακοινώνει ότι, από τις 20 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι νεότερης ενημέρωσης θα ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Οι αιτητές/μελετητές προτρέπονται να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο τηλ.22392042 με τον αρμόδιο λειτουργό για πληροφορίες σχετικά με την εξέταση εκκρεμουσών υποθέσεων ή και άλλα θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του κλάδου.

β)Για την κατάθεση αιτήσεων για άδειες οικοδομής, άδειες διαίρεσης γης, άδειες διαίρεσης οικοδομής, πιστοποιητικά έγκρισης, αιτήσεις για έκδοση αντιγράφων, συμπληρωματικών σχεδίων για υπό εξέταση αιτήσεις κλπ. θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία.

[1] Οι αιτητές/μελετητές θα μπορούν να επικοινωνούν με τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλεομοιότυπο (φαξ) 22778956  και στο email info@dad.org.cy και θα αιτούνται γραπτώς ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της αίτησης, αναφέροντας τηλέφωνα, φαξ/email επικοινωνίας καθώς και εάν υπάρχει ήδη σχετικός φάκελος στο Δήμο. Η Υπηρεσία θα απαντά  άμεσα καθορίζοντας ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

[2]Οι αιτητές/μελετητές στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θα προσέρχονται και θα καταθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια σε κλειστούς φακέλους ή κασόνια έξω από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα αποχωρούν.

[3]Ο υπεύθυνος παραλαβής αιτήσεων του Τεχνικού Τμήματος στη συνέχεια αφού ελέγξει ότι τα υποβληθέντα στοιχεία/έγγραφα είναι ορθά θα αποστέλλει με φαξ/email στους αιτητές/μελετητές τη βεβαίωση παραλαβής και τον αριθμό αναφοράς εξέτασης της αίτησης καθώς και την επιστολή δικαιωμάτων για την καταβολή του 50% των δικαιωμάτων πριν την εξέταση της αίτησης. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ελλειπείς, οι αιτητές/μελετητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά.

γ) ΄Οσον αφορά την παραλαβή των εκδοθεισών αδειών, πιστοποιητικών κλπ. οι αιτητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά για τον τρόπο παραλαβής τους από τα γραφεία το Δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι τα σχετικά έντυπα αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα   του    Δήμου   www.dad.org.cy  (Εξυπηρέτηση Δημοτών/΄Εντυπα/Τεχνικό Τμήμα) στον υφιστάμενο σύνδεσμο ή εδώ.

O Δήμος, διαβεβαιώνει τους μελετητές ότι εργάζεται για τη διασφάλιση της καλύτερης και ασφαλέστερης εξυπηρέτησης τους υπό τις παρούσες συνθήκες και απολογείται για οποιαδήποτε ταλαιπωρία που τυχών θα προκύψει.