ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

 

Ο χώρος στον οποίο έχει ανεγερθεί η νέα Δημοτική Αί­θουσα Αθλοπαιδιών βρίσκεται στην Ακριτική Περιοχή του Δήμου Βόρεια της Γρηγόρη Αυξεντίου σε ιδιόκτητο τε­μάχιο του Δήμου. Στο χώρο αυτό υπήρχε παλιά Αίθουσα Αθλοπαιδιών η οποία ανεγέρθηκε το 1989 και κρίθηκε αναγκαίο να κατεδαφιστεί αφού δεν πληρούσε πλέον τις προδιαγραφές για τη διεξαγωγή αγώνων εθνικού και διεθνούς επιπέδου.

Η είσοδος του κτηρίου βρίσκεται επί της λεωφό­ρου Αυξεντίου και οδηγεί σε ένα διευρυμένο χώ­ρο υποδοχής ο οποίος δίδει πρόσβαση στα γραφεία και τους Αθλητικούς χώρους.

Οι διάφορες χρήσεις/αίθουσες του κτηρίου χωροθε­τούνται σε δυο επίπεδα στα γραφεία και τους Αθλητι­κούς χώρους ως ακολούθως:

  • Στο ισόγειο επίπεδο χωροθετείται n αθλητική αί­θουσα με 1680 θεατές, αποδυτήρια για 4 ομάδες, αποδυτήρια διαιτητών, δωμάτιο πρώτων βοηθειών και δωμάτιο αντιντόπινγκ κοντρόλ. Στην αίθουσα αυτή διεξάγονται αγώνες καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, χειροσφαίρισης και ποδοσφαίρου σάλας. Οι σταθερές κερκίδες οργανώνονται σε ανατολικές (Visitor) και δυτικές (Home). Βόρεια και νότια της αίθουσας υπάρχουν κινητές κερκίδες με δυνατότητα χρήσης για αγώνες καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας. Στο ανώτερο επίπεδο των δυτικών κερκίδων υπάρχουν θεωρεία για δημοσιογράφους και αναμετάδοση των αγώνων καθώς και κλειστός χώρος με κερκίδες με εν­σωματωμένο χώρο καφετέριας.
  • Στο υπόγειο επίπεδο χωροθετούνται δύο αίθου­σες Σκουός, αίθουσα πάλης, γυμναστήριο και καφε­τέρια. Οι αίθουσες αυτές έχουν πρόσβαση διαμέ­σου του κεντρικού χώρου υποδοχής αλλά και ανε­ξάρτητη είσοδο από το πρανές που δημιουργείται για φωτισμό του Χώρου. Οι αίθουσες έχουν επίσης αυτόνομη λειτουργία με δική τους χρήση αποδυτήρια. Στην ίδια στάθμη τοποθετούνται τα μηχανοστάσια, οι υποσταθμοί, το δωμάτιο μετρητών και οι αποθηκευτικοί χώροι.
  • Το έργο έχει εγκριθεί να συγχρηματοδοτηθεί από το κράτος στα πλαίσια του Σχεδίου Αναζωογόνησης της περιοχής της πράσινης γραμμής στους Δήμους Αγίου Δομετίου και Λευκωσίας για τα έτη 2009·2012 και από το ΚΟΑ.