ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021

Η Στατιστική Υπηρεσία προγραμματίζει τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών 2021, η οποία αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων.

Η Απογραφή, η οποία διεξάγεται σε τακτά διαστήματα 10 χρόνων, θα έχει ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2021 και θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου  2021.

Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά και στα ιδρύματα και για τον σκοπό αυτό η Στατιστική Υπηρεσία προέβη σε προκήρυξη ανοικτής πρόσκλησης για την αγορά υπηρεσιών από περίπου 1.100 άτομα.

Αναμένεται ότι 1.000 άτομα θα απασχοληθούν ως απογραφείς και 100 ως επιθεωρητές. Συγκεκριμένα ο αριθμός των απογραφέων ανά επαρχία κατανέμεται περίπου ως ακολούθως:

  • Λευκωσία 400 άτομα
  • Λεμεσός 300 άτομα
  • Λάρνακα / Αμμόχωστος 200 άτομα
  • Πάφος 100 άτομα.

Σχετική ανακοίνωση έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (αντίγραφο επισυνάπτεται). Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 2 Ιουλίου 2021.

Ανακοίνωση

Συμφωνία Αγοράς Υπηρεσιών.