ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Άρτεμις ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την οργάνωση των κυνηγών, την κατάρτιση και την προαγωγή προς απόκτηση κυνηγετικής συνείδησης, την ορθολογιστική εξάσκηση του κυνηγιού και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των γεωργικών καλλιεργειών.

Λειτουργεί Ομάδα Σκοποβολής και συμμετέχει σε σκοπευτικούς αγώνες.

Πρόεδρος ο κύριος Ανδρέας Ματθαίου.