Category Archives: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

O Δήμος Αγίου Δομετίου και η Σχολική Εφορεία Αγίου Δομετίου ζητούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση 2 [δύο] θέσεων σχολικών τροχονόμων, για τη σχολική περίοδο 2021-2022, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μία σχολική περίοδο 2022-2023, με γραπτή κοινή συναίνεση των δύο μερών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

 1. Να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Να έχουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
 3. Να έχουν πιστοποιητικό με βάση τις πρόνοιες του ΄Αρθρου 22(6) του Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και  της  Παιδικής  Πορνογραφίας  Νόμου  91 (Ι)/2014.
 4. Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας ότι είναι αρτιμελείς.

΄Οσοι επιλεγούν θα τύχουν από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης για τα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου.  Στη συνέχεια θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για τη σχολική περίοδο 2021-2022, με συγκεκριμένους όρους.

 • Ωράριο απασχόλησης: 7.00π.μ. – 8.00π.μ. και  12.30μ. – 2.00μ.μ.
 • Μισθός €250 μηνιαίως (αφαιρούνται οι σχολικές αργίες)
 • Σύμβαση έργου αυτοεργαζόμενου, με εξ’ ιδίων καταβολή εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Οι δηλώσεις να υποβάλλονται στο Δήμο Αγίου Δομετίου μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι, της 15ης Ιουλίου, 2021 μέσα από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, επισυνάπτοντας και τα ζητούμενα πιστοποιητικά.  Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021

Η Στατιστική Υπηρεσία προγραμματίζει τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών 2021, η οποία αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων.

Η Απογραφή, η οποία διεξάγεται σε τακτά διαστήματα 10 χρόνων, θα έχει ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2021 και θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου  2021.

Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά και στα ιδρύματα και για τον σκοπό αυτό η Στατιστική Υπηρεσία προέβη σε προκήρυξη ανοικτής πρόσκλησης για την αγορά υπηρεσιών από περίπου 1.100 άτομα.

Αναμένεται ότι 1.000 άτομα θα απασχοληθούν ως απογραφείς και 100 ως επιθεωρητές. Συγκεκριμένα ο αριθμός των απογραφέων ανά επαρχία κατανέμεται περίπου ως ακολούθως:

 • Λευκωσία 400 άτομα
 • Λεμεσός 300 άτομα
 • Λάρνακα / Αμμόχωστος 200 άτομα
 • Πάφος 100 άτομα.

Σχετική ανακοίνωση έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (αντίγραφο επισυνάπτεται). Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 2 Ιουλίου 2021.

Ανακοίνωση

Συμφωνία Αγοράς Υπηρεσιών.

ΕΡΓΟ ΕΥΑΓΟΡΑΣ

Τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων σηματοδοτεί η υλοποίηση του έργου «Ευαγόρας» της Ένωσης Δήμων Κύπρου, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικής διοίκησης για άμεση και ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Το πολυσήμαντο έργο «Ευαγόρας», υλοποιείται  στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προσφορά Αρ. Π6/2021

 1. Από το Δήμο Αγίου Δομετίου ζητούνται προσφορές για την παροχή υπηρεσιών περιορισμένης απασχόλησης Τεχνικού στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δομετίου.
 2. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αγίου Δομετίου σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για τη παροχή υπηρεσιών περιορισμένης απασχόλησης Τεχνικού στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δομετίου, στη διεύθυνση  οδός Βασιλέως Παύλου 15, ΄Αγιος Δομέτιος, μέχρι τη Δευτέρα 05/04/2021 στις 12μ.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν πλήρη σειρά Εγγράφων Προσφορών χωρίς καμία χρέωση από τα γραφεία του Δήμου.