ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΝΕΑ)

 

Η παλιά εκκλησία του Αγίου Παύλου ήταν ανεπαρκής για τις λατρευτικές ανάγκες των Χριστιανών και το πρόβλημα έγινε οξύτερο με την ανέγερση δύο συνοικισμών για την εγκατάσταση εκτοπισθέντων δίπλα στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου. Οι σκέψεις για επέκταση του ναού είχαν προσκρούσει σε κατηγορηματική άρνηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Μετά την εισβολή και τον εκτοπισμό μεγάλου αριθμού συμπατριωτών μας κρίθηκε ότι η ανέγερση της νέας εκκλησίας του Αγίου Παύλου δεν θα εξυπηρετούσε μόνο τις λατρευτικές ανάγκες της ενορίας αλλά θα αποτελούσε και μια εθνική έπαλξη για την ακριτική ενορία.
Γύρω στα τέλη του 1981 αποφασίστηκε σε Παγκοινοτική Συγκέντρωση στις αίθουσες του Β Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου να ανεγερθεί νέα εκκλησία για την ενορία εις μνήμη και τιμή του Αποστόλου Παύλου η οποία  να είναι Βυζαντινού ρυθμού και να ανεγερθεί στο χώρου του κοιμητηρίου. Οι εργασίες για την ανέγερση της εκκλησίας άρχισαν την 1η Ιουνίου 1983 και τελείωσαν το 1985.

Η νέα εκκλησία του Αγίου Παύλου ήταν ένα τεράστιο έργο το οποίο συντελέστηκε με τη συνδρομή και εργασία των ενοριτών του Αγίου Παύλου.