Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

 

Το 1926 άρχισε να λειτουργεί το πρώτο  μεικτό Δημοτικό σχολείο με δύο αίθουσες διδασκαλίας  και γραφείο διευθυντή.

Κατά καιρούς έγινε επέκταση του κτιρίου και κτίστηκαν   καινούργιες αίθουσες και βοηθητικοί χώροι. Το 1981 το σχολείο  χωρίστηκε σε δύο κύκλους με δύο διευθυντές.

Από το 1985 μέχρι τον Ιούνιο του 2013 σε αίθουσα του σχολείου στεγαζόταν και το Α΄ Δημόσιο νηπιαγωγείο.

Από την φετινή χρονιά το Νηπιαγωγείο λειτουργεί  σε ανεξάρτητο κτίριο, δίπλα από το Δημοτικό και  συστεγάζεται με το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο.

Το Α΄ Δημοτικό  έχει αναβαθμιστεί πρόσφατα  σε ενα ενιαίο Κύκλο   και σε αυτό φοιτούν  106 παιδιά.