ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK

Παραχώρηση Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών

 Αγαπητοί Συνεργάτες,

Το Πανεπιστήμιο Frederick αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων καθώς και την παραχώρηση υποτροφιών σε νεοεισερχόμενους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ακόλουθο πρόγραμμα:
Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Επικοινωνίας:

Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Δύο κατευθύνσεις:

  1. ΜΜΕ και Δημοσιογραφία σε Περίοδο Κρίσεων
  2. ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας αποσκοπεί στο να εξοπλίσει τους αποφοίτους με σύγχρονη, εγκύκλια επιστημονική γνώση τόσο στην περιοχή της θεωρητικής όσο και στην περιοχή της εμπειρικής έρευνας σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας και ιδιαίτερα σχετικά με την αλληλεπίδραση των μέσων επικοινωνίας και εκπαίδευσης και τον ρόλο των μέσων και της δημοσιογραφίας σε περιόδους κρίσεων. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ούτως ώστε να εφοδιαστούν οι απόφοιτοι με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.


Διάρκεια Προγράμματος: 3 εξάμηνα, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (
ECTS).

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.

Σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος οι φοιτητές στα δυο πρώτα εξάμηνα παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα της κατεύθυνσης που επιλέγουν και στο τρίτο και τελευταίο εξάμηνο εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή υπό την επίβλεψη επιστημονικού συμβούλου καθηγητή.

Συνολικό κόστος Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Επικοινωνίας:
Tα δίδακτρα για την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Επικοινωνίας είναι €9000.

Υποτροφίες:
Έχει εγκριθεί η παροχή των πιο κάτω υποτροφιών σε νεοεισερχόμενους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Συμβατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας:

  1. Δύο (2) υποτροφίες διδάκτρων ύψους 50% (€4500), για τη διάρκεια του προγράμματος (μπορούν να τις διεκδικήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι).
  2. Υποτροφίες ύψους 25% (€6750) στα μέλη σας

Για την παραχώρηση της υποτροφίας 25% θα πρέπει ο φοιτητής να υποβάλει και τη σχετική βεβαίωση μέλους στον οργανισμό, στη συντεχνία ή στην παράταξη στην οποία ανήκει.

Κριτήρια αξιολόγησης για παραχώρηση υποτροφίας ύψους 50%
 Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή του Πανεπιστημίου βάσει։

  • της ακαδημαϊκής τους επίδοσης στο πρώτο πτυχίο (υψηλή βαθμολογία)
  • της επαγγελματικής τους πείρας
  • της οικονομικής τους κατάστασης

 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις πιο πάνω υποτροφίες είναι η 28η Αυγούστου 2020. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 07 Σεπτεμβρίου 2020.


Σημείωση:

Οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα.


Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (
www.frederick.ac.cy), και να απευθύνονται στα Γραφεία Εισδοχής:
Λευκωσία          τηλ. 22394394
Λεμεσός             τηλ. 25735001

email: info@frederick.ac.cy

ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

jou.cc@frederick.ac.cy    (Δρ. Κωστάκης Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής)

jou.ts@frederick.ac.cy     (Δρ. Σωτήρης Θεοχαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 
Σημείωση 1: Ισχύει άλλο, ειδικό, σχέδιο για απόφοιτους του Πανεπιστημίου Frederick.
Σημείωση 2: Τα σχέδια υποτροφιών του Πανεπιστημίου Frederick ΔΕΝ μπορούν να συνδυαστούν. Στον φοιτητή θα παραχωρείται μόνο η μεγαλύτερη υποτροφία / μείωση που δικαιούται.
Σημείωση 3: Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν νοουμένου ότι σε αυτά θα εγγράφεται ο ελάχιστος αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών, όπως αυτός θα καθοριστεί από το Πανεπιστήμιο.
Σημείωση 4: Οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος στο οποίο επιθυμούν να εγγραφούν