ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Οι πιο κάτω εργασίες εκτελούνται ανάλογα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις οδηγίες του Δημάρχου και του Δημοτικού Γραμματέα και σε σχέση με  την καθημερινή εξέλιξη των εργασιών των υπόλοιπων Τμημάτων του Δήμου. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η προτεραιότητα που πρέπει να δίδεται στη διεκπεραίωση των εργασιών.

Σε γενικές γραμμές οι εργασίες της Γραμματείας αφορούν:

 • Το Γενικό Αρχείο
 • Καθήκοντα Ιδιαιτέρα Γραμματέας
 • Δακτυλογραφήσεις
 • Πολιτικούς Γάμους
 • Διευθετήσεις Συνεδριάσεων
 • Διεξαγωγή Αλληλογραφίας
 • Διαδικασίες Προσφορών-Συμβολαίων
 • Τηλεφωνικές Συνδιαλέξεις
 • Εξυπηρέτηση Κοινού
 • Ετοιμασία και αποστολή έντυπου υλικού στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Συμβούλια κλπ.
 • Χειρισμός Γραφειακού Εξοπλισμού.

Για τη διεκπεραίωση όλων των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών απασχολείται η Ανώτερη Γραμματειακός Λειτουργός Λένια Χειμώνα, η Γραμματειακός Λειτουργός Αγγέλω  Χαραλάμπους, ή τηλεφωνήτρια Χριστίνα Χριστοφίδου και ο Κλητήρας Αντώνης Σαββίδης.

Επίσης μ’ ένα μέρος των εργασιών του Αρχείου ασχολούνται δύο άτομα με ειδικές ικανότητες, η Μαρκέλλα Καρή και ο Γιώργος Κουμή.