ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η Green Dot έχει προχωρήσει σε νέες διαδικασίες ανακύκλωσης όπου έχει δημιουργήσει αυτοκόλλητα για σακούλια ανακύκλωσης PMD και χαρτιού και αυτοκόλλητα κάδων PMD, που θα ενημερώνουν τους Δημότες στις περιπτώσεις που τα υλικά που περιέχονται στα σακούλια και στους κάδους είναι λανθασμένα. Επίσης σας επισυνάπτεται και ο σωστός διαχωρισμός των συσκευασιών για τις 3 κατηγορίες.

Δείτε τα σχετικά αρχεία: