ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ενεγράφη  δυνάμει του περί Σωματείου και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972 την 1η  Νοεμβρίου 2013 με έδρα τον Άγιο Δομέτιο. Φιλοξενείται στο Σωματείο ΕΑΣ ως Αθλητικό και Πολιτιστικό Σωματείο. Λειτουργεί ομάδα ping pong και Ποντιακό χορευτικό συγκρότημα και λαμβάνει μέρος σε πολιτιστικές και όχι μόνο εκδηλώσεις του Δήμου.

Πρόεδρος του ο κύριος Τζειρανίδης Γεόκλιτος.