ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 Σύσταση της Πολιτιστικής & Κοινωνικής Υπηρεσίας:

Η Πολιτιστική και Κοινωνική Υπηρεσία συστάθηκε και λειτούργησε το 1988

 

 Εργασίες της Πολιτιστικής και Κοινωνικής Υπηρεσίας:

Οι εργασίες της  Πολιτιστικής   και Κοινωνικής  Υπηρεσίας  αφορούν σε γενικές γραμμές   τον τομέα των  πολιτιστικών   και  κοινωνικών δραστηριοτήτων του Δήμου και διευθύνονται, εποπτεύονται  και ελέγχονται από την Πολιτιστική και Κοινωνική Λειτουργό,  η οποία είναι υπόλογη στο Δημοτικό Γραμματέα και στο Δήμαρχο. Η Πολιτιστική και Κοινωνικής Λειτουργός, προΐσταται της υπηρεσίας από την πρόσληψη της  το 1988 μέχρι σήμερα και έχει την ευθύνη  για την εφαρμογή της Πολιτιστικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου. Εποπτεύει και συντονίζει επίσης  το προσωπικό και τις εργασίες του  Πολιτιστικού Κέντρου  και του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων  από το 2008. Η επεξεργασία των εργασιών με βάση την πολιτική του Δημοτικού Συμβουλίου γίνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές στις οποίες συμμετέχει η Πολιτιστική και Κοινωνική Λειτουργός , με την εξουσιοδότηση της υπηρεσίας και  οδηγίες του  Δημάρχου και του Δημοτικού Γραμματέα. Οι Επιτροπές στις οποίες συμμετέχει η Πολιτιστική και Κοινωνική  Λειτουργός είναι η Επιτροπή Κοινωνικής πρόνοιας και Πολιτιστικής ανάπτυξης, Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων,  Υγείας, Διαφώτισης και Πρόληψης, Συντακτικής, Αθλητικής Ανάπτυξης, Διαχείρισης Αίθουσας Δημοτικού Μεγάρου, Αιμοδοσίας (ΣΕΑΔ) και στη Διαχειριστική μαζί με τους άλλους υπευθύνους των τμημάτων/υπηρεσιών.

 

       Προσωπικό της Πολιτιστικής και Κοινωνικής Υπηρεσίας:

H   Πολιτιστική και Κοινωνική Λειτουργός, Μαργαρίτα Βρακά Ελευθεριάδου προΐσταται της υπηρεσίας   στην οποία εργάζεται  επίσης και η Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός Μέλπω Παπαστυλιανού. Στην υπηρεσία υπάγονται και οι δυο Εκτελεστικές Υπεύθυνες των Κέντρων του Πυρήνα,  η Εύη Χατζηλοίζου για το  Κέντρο Πληροφόρησης Νέων  και η Κατερίνα Κατωδρύτου για το  Πολιτιστικό Κέντρο .

Απασχολείται επίσης και υπό διοίκηση προσωπικό (εργάτες –τεχνίτες) για την προετοιμασία και εκτέλεση των εκδηλώσεων, για τον Πασχαλινό ,Χριστουγεννιάτικο   και Εορταστικό διάκοσμο (Εθνικοί επέτειοι, Εορτές πολιούχων Αγίων  καθώς επίσης  και  για τη λειτουργία της Αίθουσας Θεάτρου και Εκδηλώσεων «Κώστας Μόντης»  του Δημοτικού Μεγάρου, για τον Πασχαλινό, Χριστουγεννιάτικο  και άλλο Εορταστικό διάκοσμο (Εθνικοί Επέτειοι, κ.ά)

Ασχολούνται επίσης στην Υπηρεσία με ένα μέρος των εργασιών τα δυο άτομα του προγράμματος «εργοδότηση με στήριξη» Η Μαρκέλλα Καρή και ο Γιώργος Κουμή.

 

Φοιτητές Πρακτικής Άσκησης –(Εκπαιδευόμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί)

Κατά τακτά διαστήματα εκπαιδεύονται κυρίως  Φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) από την Πολιτιστική και Κοινωνική Λειτουργό, που σπουδάζουν σε Σχολές Κοινωνικής Εργασίας των  Ιδιωτικών Πανεπιστημίων  της Κύπρου ή στα ΤΕΙ και Πανεπιστήμια  της Ελλάδας. Οι φοιτητές κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην  Πολιτιστική και Κοινωνική Υπηρεσία, στα Κέντρα του πυρήνα  και στα κοινωνικά  προγράμματα του  Πολυδύναμου  Κέντρου  Αγίου  Δομετίου .

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

 

Α) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εφαρμόζει την πολιτιστική πολιτική του Δήμου με στόχο την πνευματική- καλλιτεχνική δημιουργία, τη διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιλαμβάνεται πολιτιστικής φύσεως θέματα και αναλαμβάνει τον προγραμματισμό την οργάνωση και εκτέλεση των πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών  εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, που αποσκοπούν στην πολιτιστική ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Επιλαμβάνεται της προβολής των πολιτιστικών δρώμενων , των αναπτυξιακών έργων  και άλλων δραστηριοτήτων του Δήμου, αναλαμβάνει την έκδοση έντυπου υλικού για τις εκδηλώσεις /δραστηριότητες και  ετοιμάζει στοιχεία και υλικό  για την  έκδοση της δημοτικής εφημερίδας και   βιβλίων και άλλων εντύπων  με σκοπό την  πνευματική ανάπτυξη του Δήμου. Συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη  καλλιτεχνικών  σχημάτων για την πολιτιστική ανάπτυξη των δημοτών και της πολιτιστικής κίνησης της περιοχής.( πχ  χορωδία, φιλαρμονική κ.ά. ). Συνεργάζεται με την Ένωση Δήμων και κυρίως με Δήμους της Μείζονος Λευκωσίας  με σκοπό την επιμόρφωση σε Ευρωπαϊκά προγράμματα   και την   υποβολή κατάλληλων  προτάσεων και  σε συνεργασία με τα Κέντρα του Πυρήνα και το Πολυδύναμο Κέντρο.

  1. Πολιτιστικές, Κοινωνικές. Αθλητικές Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες:

Πέραν από τις καθιερωμένες ετήσιες θεσμοθετημένες εκδηλώσεις υπάρχουν περιπτώσεις που πραγματοποιούνται και έκτακτες, επίκαιρες εκδηλώσεις και δραστηριότητες μετά από εισηγήσεις της Ένωσης Δήμων, των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,  και άλλων Φορέων , όπως εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση, κοινές εκδηλώσεις Δήμων ή εκδηλώσεις των  αδελφοποιημένων Δήμων.

Πραγματοποιούνται διάφορες  εκδηλώσεις  και δραστηριότητες με  θεματικές ενότητες όπως μουσική, χορός, θέατρο, εικαστικά, εορταστικές (εθνικοί  επέτειοι), πασχαλινές , κοινωνικές, αθλητικές χριστουγεννιάτικες  και απευθύνονται σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού του Δήμου. Την ευθύνη για τον καταρτισμό του προγράμματος, των Πολιτιστικών, Κοινωνικών, Αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων  έχουν  οι Επιτροπές  Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης,  Υγείας Διαφώτισης Πρόληψης, Αιμοδοσίας,  Διεθνών Σχέσεων και  Ευρωπαϊκών Θεμάτων   και Αθλητικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Πολιτιστική και Κοινωνική Υπηρεσία.

 

  1. Αίθουσα Εκδηλώσεων «Κώστας Μόντης» του Δημοτικού Μεγάρου:

Η Πολιτιστική και Κοινωνική Υπηρεσία έχει  την ευθύνη για τη λειτουργία της Αίθουσας Θεάτρου και Εκδηλώσεων «Κώστας Μόντης» του Δημοτικού Μεγάρου στην οποία πραγματοποιούνται οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις του Δήμου και άλλων Οργανωμένων Συνόλων, της ευρύτερης Λευκωσίας και της Κύπρου γενικότερα. Την Αίθουσα χρησιμοποιούν και άλλοι  Πολιτιστικοί Φορείς και Ιδιώτες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ενοικίασης / παραχώρησης του Δήμου

 

  1. Χορωδία και Φιλαρμονική:

Ο Δήμος Αγίου Δομετίου στο πλαίσιο της πολιτιστικής προσφοράς προς τους δημότες του,  συνεχίζει τη λειτουργία της  Χορωδίας και Φιλαρμονικής  υπό την νέα της μορφή με νέο μαέστρο από το 2013,

σε συνέχεια της Δημοτικής Χορωδίας που δημιουργήθηκε το 1993. Μαέστρος της Χορωδίας και Φιλαρμονικής  είναι ο  Δρ Ιάκος Δημητρίου. Σκοπός της χορωδίας και φιλαρμονικής είναι η συμμετοχή των ατόμων (κυρίως ενηλίκων) ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στο τραγούδι για απόκτηση μουσικής παιδείας και ανάπτυξη της αισθητικής καλλιέργειας. Ο Δήμος Αγίου Δομετίου στοχεύει στο πλαίσιο λειτουργίας της χορωδίας και φιλαρμονικής, να παρέχει στους δημότες την ευκαιρία για καλλιτεχνική ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη.

 

4.Πολιτιστικό Κέντρο

Το  Πολιτιστικό Κέντρο βρίσκεται στον  Πυρήνα Αγίου Δομετίου και αποπερατώθηκε με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2008. Το Κέντρο στεγάζεται σε μια αναπαλαιωμένη κατοικία με σύγχρονες εγκαταστάσεις που διατηρεί ταυτόχρονα την παραδοσιακή αισθητική. Τα προγράμματα του Κέντρου λειτούργησαν αρχές του 2009.

Το Πολιτιστικό Κέντρο έχει ως σκοπό  την αναβάθμιση του Παραδοσιακού Πυρήνα του Αγίου Δομετίου και την αναζωογόνηση της περιοχής, μέσο εικαστικών δράσεων που προωθούν την πνευματική και  πολιτιστική δραστηριότητα.

Το Κέντρο λειτούργησε αρχικά με φιλοξενία  εκθέσεων, πολιτιστικών  εκδηλώσεων,  διοργάνωση διαλέξεων με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό  και άλλες δραστηριότητες σε σχέση με τις δράσεις του Πολιτιστικού Κέντρου, του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και του Δήμου.

Το Πολιτιστικό Κέντρο περιλαμβάνει Εκθεσιακό Χώρο και μέχρι το 2012 διέθετε  εκθέματα παραδοσιακού σπιτιού  και λειτουργούσε  Εργαστήρι Τέχνης με ομάδες αγιογραφίας, χειροποίητου κοσμήματος, διευθέτησης λουλουδιών και ζωγραφικής  σε συνεργασία   με Ειδικούς /Συνεργάτες Εκπαιδευτές και με τα επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας για ορισμένες ομάδες.

Το 2012 το Πολιτιστικό Κέντρο συγχωνεύτηκε με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων και οι ομάδες του εργαστηρίου Τέχνης λειτουργούν στο νέο χώρο, ενώ παραμένει σε λειτουργία ο εκθεσιακός χώρος, ο οποίος χρησιμοποιείται  επίσης από τη Δημοτική χορωδία και φιλαρμονική καθώς και από το Δημοτικό Συμβούλιο  Νεολαίας.

 

Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Επισημαίνει κοινωνικές  ανάγκες  με στόχο την κάλυψή τους , κυρίως  σε τοπικό επίπεδο,  σύμφωνα με την  κοινωνική πολιτική του Δήμου. Συμβάλλει  στη διεξαγωγή  κοινωνικής έρευνας και  κοινωνικού  σχεδιασμού,  εφαρμόζοντας  προγράμματα  και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του Δήμου, όπως για παιδιά, νέους, ηλικιωμένους, ανέργους, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Κράτους, άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις και σε συντονισμό με τα Οργανωμένα Σύνολα  του Δήμου. (Πολυδύναμο Κέντρο Αγίου Δομετίου , Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Αγίου Δομετίου, Κέντρο Πληροφόρησης Νέων , Σχολεία , Σωματεία , εκκλησίες κ.ά.).

 

Οι  υφιστάμενες  κοινωνικές παροχές και δραστηριότητες:

Η Κοινωνική Λειτουργός  έχει την ευθύνη για την παροχή των πιο κάτω κοινωνικών υπηρεσιών:

1) Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη  και πληροφόρηση   προς τους δημότες για τις  παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες και παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όταν χρειάζεται.

2) Επισήμανση και διερεύνηση κατά διαστήματα  των  κοινωνικών αναγκών των  δημοτών μέσω των κοινωνικών προγραμμάτων του Δήμου και των τοπικών  σχολείων  με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων τους, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

3) Συνεργασία  με τα Κρατικά και Ιδιωτικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  και άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για θέματα κοινωνικής πρόνοιας με σκοπό την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα  και σε συνεργασία επίσης  με τα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου και του Πολυδύναμου  Κέντρου.

4) Διοργάνωση  ενημερωτικών   διαλέξεων , βιωματικών εργαστηρίων    και δραστηριοτήτων   για κοινωνικά θέματα σε συνεργασία και με άλλους Φορείς,  με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και πρόληψη κοινωνικών προβλημάτων , πρόληψη Χρήσης Ουσιών Εξάρτησης, νεανική παραβατικότητα, σχολικό εκφοβισμό, κοινωνικό αποκλεισμό, κ.ά.  Η  συνεργασία   με τη Σχολική Εφορεία, τους Διευθυντές των σχολείων,  τους Συνδέσμους Γονέων και τα κοινωνικά προγράμματα, για την πραγματοποίηση των αναφερόμενων δράσεων και  την εμπλοκή ειδικών επιστημόνων και αρμόδιων φορέων, αποτελεί μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση.

 

1) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ο Δήμος Αγίου Δομετίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρουν από τον Οκτώβριο 2015 μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2016, δωρεάν Συμβουλεύτηκες Υπηρεσίες από Εκπαιδευόμενους Συμβούλους της Συμβουλευτικής Επαγγελματική Καθοδήγηση και Επαγγελματικό Προσανατολισμό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κατά το διάστημα της πρακτικής τους.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΦΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

          Διερεύνηση αυτογνωσίας

–          Καθοδήγηση για επιλογή μαθημάτων

–          Αναγνώριση και ενίσχυση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων

–          Υποστήριξη και διαδικασία λήψης απόφασης

–          Πληροφόρηση για σχολές και Πανεπιστήμια στην Κύπρο και στο εξωτερικό

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ:

–          Ομαλή μεταβίβαση από την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας

–          Διερεύνηση καριέρας

–          Υποστήριξη για εξεύρεση εργασίας

–          Υποστήριξη και διαδικασία λήψης απόφασης

–          Υποστήριξη στην δημιουργία βιογραφικού σημειώματος

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:

–          Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού

–          Υποστήριξη των γονέων σε θέματα που αντιμετωπίζει το παιδί του ως έφηβος στον τομέα της σταδιοδρομίας

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΙΛΙΚΩΝ:

–          Ανεργία

–          Αναγνώριση και ενίσχυση δεξιοτήτων , ικανοτήτων και ενδιαφερόντων

–          Υποστήριξη και διαδικασία λήψη απόφασης

–          Αλλαγή Επαγγελματικής κατεύθυνσης

–          Προσωπική Ανέλιξη

–          Δημιουργία εργασιακού προφίλ

–          Τεχνικές Συνεντεύξεων

–          Πληροφόρηση για την τρέχουσα αγορά εργασίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό

                                               

Τις υπηρεσίες παρέχουν φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με καθοδήγηση του επόπτη πλαισίου πρακτικής ( Πολιτιστικής & Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Δομετίου, στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων και στο Πολυδύναμο Κέντρο Αγίου Δομετίου.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 223920121 (εσωτ.1), 22392018, (εσωτ.4), Μαργαρίτα Βρακά Ελευθεριάδου, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ & Κοινωνική Λειτουργός Δήμου Αγίου Δομετίου  

 

2) Πρόγραμμα ΜΕΝΤΩΡ

Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για  ένα πιλοτικό πρόγραμμα «Μέντωρ» που αφορά τη στήριξη των παιδιών που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα ,τα οποία δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον για την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Είναι  μια δράση κοινωνικής προσφοράς, μέσα από την οποία  ο  διευθυντής  του προγράμματος μαζί με τους καθοδηγητές/μέντορες και τη συνεργασία των  επαγγελματιών Τοπικών Αρχών υλοποιούν τη δράση προς όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους.

Οι μέντορες (υποστηρικτές/σύμβουλοι, καθοδηγητές):

  • Στηρίζουν τα παιδιά για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους, ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες θέτοντας και εκπληρώνοντας τους στόχους για την ζωή τους
  • Προετοιμασία σχολικών Υποχρεώσεων/ Διάβασμα
  • Παιχνίδια εντός και εκτόσ σπιτιού
  • Παρακολούθηση ταινίας
  • Περιπάτοι στη φήση/ αξιοθέατα/ πάρκα

Κατα διαστήματα εκπαιδεύονται φοιτητές, Κοινωνικής Εργασίας από την Κοινωνική Λειτουργό του Δήμου όπου παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές με την καθοδήγηση του επόπτη πλαισίου πρακτικής ( Πολιτιστική και Κοινωνική Λειτουργό του Δήμου).

 

3) Εργοδότηση με Στήριξη:

Ο θεσμός αυτός στηρίζεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και  λειτουργεί στο Δήμο μας από τον Ιούλιο του 2001, με την εργοδότηση δύο ατόμων σε συνεργασία  και με άλλους σχετικούς συνδέσμους και  μέσω του θεσμού  του Καθοδηγητή Εργασίας.

Τα άτομα που ασχολούνται στο Δήμο,  αναλαμβάνουν εργασίες αρχειοθέτησης και διεκπεραίωσης πολιτιστικών  εκδηλώσεων.

 

4) Χριστουγεννιάτικες Επισκέψεις:

Πραγματοποιούνται επισκέψεις στα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου (Πολυδύναμο Κέντρο, ΣΚΕ) σε άλλα ευαγή ιδρύματα που λειτουργούν εντός και εκτός  Δήμου (ΚΑΠΨΥ) καθώς επίσης στους Εθνοφρουρούς και ΕΛΔΥΚ κατά  την περίοδο των γιορτών του Πάσχα και των  Χριστουγέννων.

 

5) Εισφορές/ Επιδόματα  :

Γίνονται κατά διαστήματα εισφορές σε Φιλανθρωπικές Οργανώσεις  και Συνδέσμους που προάγουν την ευημερία ατόμων που έχουν ανάγκη προστασίας και φροντίδας, καθώς επίσης δίδεται οικονομική ενίσχυση σε άτομα / δημότες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα με την πολιτική και οικονομική δυνατότητα του Δήμου

 

6) Διευκολύνσεις / Ωφελήματα:

Σύμφωνα με την πολιτική του Δήμου γίνονται φορολογικές ελαφρύνσεις σε ηλικιωμένους και οικογένειες με κοινωνικά προβλήματα. Ένας μικρός αριθμός των  ατόμων  αυτών εξυπηρετείται από   την Κοινωνική Λειτουργό, σχετικά με τις διαδικασίες οικονομικής ενίσχυσης  από το  Γραφείο  Ευημερίας αλλά και για  συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη εκεί που υπάρχει δυνατότητα αλλά και παραπομπή σε εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες του κρατικού και εθελοντικού τομέα.

 

7) Συμμετοχή στον αγώνα για την πρόληψη χρήσης Ουσιών Εξάρτησης:

Συνεργασία με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών ΥΚΑΝ  και το Κέντρο Ενημέρωσης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΝΘΕΑ),  ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και τις δυνατότητες συνεργασίας με τα σχολεία και τα οργανωμένα σύνολα.

 

8) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ ( Σ.Ε.Α.Δ. ) 

Η ΣΕΑΔ του Δήμου Αγίου Δομετίου, με πρόεδρο το Δήμαρχο και μέλη εκπροσώπους του Δήμου και των τοπικών οργανωμένων συνόλων ίδρυσε τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος Αγίου Δομετίου  το1989. Ο στόχος τους είναι η ευαισθητοποίηση όλων των δημοτών και η προσπάθεια για καλύτερη διεξαγωγή των αιμοδοσιών. Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος λειτουργεί με εξαιρετική επιτυχία και πραγματοποιούνται τρεις αιμοδοσίες το χρόνο κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του Καλοκαιριού.

 

9)ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ  

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων βρίσκεται στο Κέντρο του Παλαιού Πυρήνα Αγίου Δομετίου και αποπερατώθηκε με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2008. Το Κέντρο στεγάζεται σε δυο αναπαλαιωμένες κατοικίες με σύγχρονες εγκαταστάσεις και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για τις ανάγκες των παιδιών και των νέων.

Το Κέντρο λειτούργησε αρχές του  2009 και  είναι ένα έργο κοινωνικής προσφοράς που συμβάλλει στην κοινωνική, οικονομική ,αισθητική αναβάθμιση και αναζωογόνηση της περιοχής του Παραδοσιακού Πυρήνα του Αγίου Δομετίου.

Στο Κέντρο προσφέρονται δραστηριότητες όπως, ομάδες για κοινωνικά θέματα, βιωματικά εργαστήρια για απόκτηση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, προβολή ταινιών, επιτραπέζια παιχνίδια, διαλέξεις, ξεναγήσεις κ.τ.λ. με τη συνεργασία ειδικών εκπαιδευτών και φορέων , όπως την ΥΚΑΝ, Σχολεία, Σωματεία, Πανεπιστήμια .

Διοργανώνονται κοινωνικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες σε σχέση με τις δραστηριότητες του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων , του Πολιτιστικού Κέντρου και του Δήμου .

Το Κέντρο λειτουργεί  κυρίως απογευματινές / βραδινές ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και Σάββατο πρωί και σε ορισμένες περιπτώσεις σε ημέρες αργιών ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου .

Την ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου έχουν οι Εκτελεστικές Υπεύθυνες των Κέντρων, οι οποίες όμως απασχολούνται και στην Πολιτιστική και Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στην οποία υπάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργασιών που προκύπτουν.

 

 10)ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ (ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ):

Με την ανέγερση του Κέντρου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Αγίου Δομετίου (Πολυδύναμο Κέντρο), το Κέντρο Ευημερίας και φροντίδας Ηλικιωμένων Κ..Ε.Φ.Η μαζί με τη Παιδική Λέσχη, μεταφέρθηκαν στο νέο κτιριακό συγκρότημα από το Σεπτέμβρη του 2005 όπου συνεχίζουν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε παιδιά και άτομα της τρίτης ηλικίας πάνω σε ημερήσια βάση. Σημειώνεται ότι το Κ.Ε.Φ.Η  ήταν Δημοτικό Πρόγραμμα και την ευθύνη  λειτουργία τους είχε η Πολιτιστική και η Κοινωνική Υπηρεσία από το 1988 μέχρι το 2005. Η υπηρεσία της κατ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων που λειτουργούσε παράλληλα στο ΚΕΦΗ τερματίστηκε λίγα χρόνια πριν τη λειτουργία του Πολυδύναμου.

Κύριος σκοπός των παρεχόμενων  κοινωνικών υπηρεσιών του  Πολυδύναμου είναι η  κάλυψη των αναγκών των παιδιών,  και των ενηλίκων κατοίκων του Αγίου Δομετίου μέσα από προγράμματα φροντίδας, υγιούς απασχόλησης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία της ίδρυσης και λειτουργίας του Πολυδύναμου ήταν του Δήμου Αγίου Δομετίου σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) με τη συμμετοχή των Τοπικών Οργανωμένων Συνόλων, των Εθελοντικών Οργανώσεων και της τεχνικής καθοδήγησης και στήριξης των εμπλεκομένων κυβερνητικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ).

Ο Δήµος Αγίου Δομετίου στηρίζει το Πολυδύναμο με ετήσια οικονομική εισφορά καθώς επίσης και με τη συνεργασία συμβολή όλων των τεχνικών, υγειονομικών και άλλων υπηρεσιών του Δήμου. Για ειδικά κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα συμβάλλει επίσης η Πολιτιστική και Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου . Η Πολιτιστική και Κοινωνική Λειτουργός του Δήμου συμμετέχει στις εργασίες του Πολυδύναμου με οδηγίες  του Δημάρχου και του Δημοτικού Γραμματέα  και συμβάλλει στην αξιολόγηση και ανάπτυξη  των κοινωνικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τη συνεργασία  για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα  και την προβολή του έργου του σε συνεργασία με τη Διευθύντρια , τις Επιτροπές και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

 

  1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Επιτροπή μελετά θέματα κοινωνικής πρόνοιας και πολιτιστικής ανάπτυξης. Καταρτίζει το ετήσιο πολιτιστικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων  και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου. Επισημαίνει επίσης τα κοινωνικά προβλήματα και μελετά τρόπους αντιμετώπισης, μέσω προγραμμάτων, υπηρεσιών και άλλων δράσεων. Έχει την ευθύνη μελέτης για  δημιουργία  καλλιτεχνικών σχημάτων, με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη πολιτιστικής πολιτικής. Υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα για θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Κέντρων του Πυρήνα (Κέντρο Πληροφόρησης Νέων και Πολιτιστικό Κέντρο) και της Χορωδίας- Ορχήστρας και Φιλαρμονικής.

 

2.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Επιτροπή μελετά θέματα που αφορούν τις  υφιστάμενες και νέες αδελφοποιήσεις καθώς επίσης και την αξιοποίηση  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων.

Καταρτίζει το πρόγραμμα των επισκέψεων των  αντιπροσωπειών   των  Αδελφοποιημένων  Δήμιων  Αγίου Δομετίου, Αγίου Νικολάου Κρήτης και Κορυδαλλού Αττικής και πολιτιστικών και άλλων  ανταλλαγών και συνεργασιών, σύμφωνα με ο πρωτόκολλο συνεργασίας των Αδελφοποιημένων Δήμων.

Μελετά προτάσεις για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν  πολιτιστικά, κοινωνικά και άλλα θέματα διαφόρων τομέων και δραστηριοτήτων  του Δήμου.

 

3.ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Επιτροπή επιλαμβάνεται θεμάτων αθλητικής ανάπτυξης  σε συνεργασία με τον ΚΟΑ και εφαρμόζει δράσεις, όπως Αθλητισμός για Όλους (ΑΓΟ) για παιδιά, ενήλικες και Άτομα Τρίτης Ηλικίας σε συνεργασία με τα σχολεία και το Πολυδύναμο Κέντρο.

Συνεργάζεται με τον ΚΟΑ για εκδηλώσεις που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού με τη συμμετοχή των τοπικών Σωματείων και διαφόρων Ομοσπονδιών.

Συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας σε συνεργασία με  το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου  Γεωργίας, τους Δήμους Μείζονος Λευκωσίας και άλλους συνεργαζόμενους Φορείς, π.χ. Ποδηλατικό Γύρο των Δήμων Μείζονος Λευκωσίας, κ.α.

Πραγματοποιείται  ετήσια Εκδήλωση Βράβευσης Αθλητών  το μήνα Νοέμβριο και άλλες αθλητικές δραστηριότητες.

 

4.ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχει την ευθύνη για την έκδοση της Δημοτικής Εφημερίδας ή άλλων ενημερωτικών εντύπων.

 

5.ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ  (ΣΕΑΔ)

Σκοπός της σύστασης της ΣΕΑΔ του Δήμου είναι η ευαισθητοποίηση των δημοτών για την εθελοντική αιμοδοσία και την βοήθεια προς τους πάσχοντες συνανθρώπους. Πραγματοποιεί τρείς    αιμοδοσίες το χρόνο το χρόνο και άλλες δράσεις για ανάδειξη της σημασίας της κοινωνικής αυτής προσφοράς.

 

6.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

 Μελετά και προγραμματίζει διαλέξεις για θέματα κοινωνικά, υγείας με σκοπό την ενημέρωση, διαφώτιση και ευαισθητοποίηση των δημοτών κάθε ηλικίας, σε συνεργασία με τη σχολική εφορεία, τα σχολεία, τους συνδέσμους γονέων και τα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου (Πολυδύναμο Κέντρο, ΣΚΕ, κ.α.).

 

7.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η Επιτροπή μελετά τους κανονισμούς  ενοικίασης και λειτουργίας  της Αίθουσας Εκδηλώσεων «Κώστας Μόντης, η οποία παραχωρείται ή ενοικιάζεται σε  τοπικά Οργανωμένα Σύνολα και άλλους Φορείς και Οργανώσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Μελετά τις ανάγκες εξοπλισμού και συντήρησης και  άλλων συναφών εργασιών λειτουργίας της Αίθουσας.

 

8.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Οι εργασίες της επιτροπής εστιάζονται σε θέματα που αφορούν τους νέους σε κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό τομέα και στη δράση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Η Πολιτιστική και Κοινωνική Υπηρεσία συνεργάζεται με το Συμβούλιο Νεολαίας στη διοργάνωση εκδηλώσεων, π.χ. σε Μουσικές Βραδιές / Συναυλίες και άλλες πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες