ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

O Δήμος Αγίου Δομετίου και η Σχολική Εφορεία Αγίου Δομετίου ζητούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση 1[μίας] θέσης σχολικού τροχονόμου, για τη σχολική περίοδο 2022-2023, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μία σχολική περίοδο 2023-2024, με γραπτή κοινή συναίνεση των δύο μερών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  1. Να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
  2. Να έχουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
  3. Να έχουν πιστοποιητικό με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 22(6) του Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και  της  Παιδικής  Πορνογραφίας   Νόμου  91 (Ι)/2014.
  4. Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας ότι είναι αρτιμελείς.

Όποιος επιλεγεί θα τύχει από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης για τα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου.  Στη συνέχεια θα κληθεί να υπογράψει συμβόλαιο για τη σχολική περίοδο 2022-2023, με συγκεκριμένους όρους.

  • Ωράριο απασχόλησης: 7.00π.μ. – 8.00π.μ. και  12.30μ. – 2.00μ.μ.
  • Μισθός €250 μηνιαίως (αφαιρούνται οι σχολικές αργίες).
  • Σύμβαση έργου αυτοεργαζόμενου, με εξ’ ιδίων καταβολή εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Οι δηλώσεις να υποβάλλονται στο Δήμο Αγίου Δομετίου μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι, της 11ης Ιουλίου, 2022 μέσα από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, επισυνάπτοντας και τα ζητούμενα πιστοποιητικά.  Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.