Tag Archives: Featured

RAPID TEST

Ο Δήμος Αγίου Δομετίου ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 το Υπουργείο Υγείας θα έχει μονάδα δειγματοληψίας για το πρόγραμμα του πληθυσμιακού ελέγχου με Rapid Test από τις 9.00 π.μ. μέχρι 6.μ.μ. στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αγίου Δομετίου ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021

Η Στατιστική Υπηρεσία προγραμματίζει τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών 2021, η οποία αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων.

Η Απογραφή, η οποία διεξάγεται σε τακτά διαστήματα 10 χρόνων, θα έχει ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2021 και θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου  2021.

Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά και στα ιδρύματα και για τον σκοπό αυτό η Στατιστική Υπηρεσία προέβη σε προκήρυξη ανοικτής πρόσκλησης για την αγορά υπηρεσιών από περίπου 1.100 άτομα.

Αναμένεται ότι 1.000 άτομα θα απασχοληθούν ως απογραφείς και 100 ως επιθεωρητές. Συγκεκριμένα ο αριθμός των απογραφέων ανά επαρχία κατανέμεται περίπου ως ακολούθως:

  • Λευκωσία 400 άτομα
  • Λεμεσός 300 άτομα
  • Λάρνακα / Αμμόχωστος 200 άτομα
  • Πάφος 100 άτομα.

Σχετική ανακοίνωση έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (αντίγραφο επισυνάπτεται). Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 2 Ιουλίου 2021.

Ανακοίνωση

Συμφωνία Αγοράς Υπηρεσιών.

ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η Green Dot έχει προχωρήσει σε νέες διαδικασίες ανακύκλωσης όπου έχει δημιουργήσει αυτοκόλλητα για σακούλια ανακύκλωσης PMD και χαρτιού και αυτοκόλλητα κάδων PMD, που θα ενημερώνουν τους Δημότες στις περιπτώσεις που τα υλικά που περιέχονται στα σακούλια και στους κάδους είναι λανθασμένα. Επίσης σας επισυνάπτεται και ο σωστός διαχωρισμός των συσκευασιών για τις 3 κατηγορίες.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021, και εξέτασε τα τρία ρυθμιστικά νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με όσα έχουν ακουστεί στη συνεδρία και με τις αλλαγές οι οποίες τροχοδρομούνται, φαίνεται ότι μπαίνει τροχοπέδη στην πορεία της μεταρρύθμισης και, δυστυχώς, η όλη προσπάθεια οδηγείται σε ναυάγιο. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων σε συνεδρία της την περασμένη Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 αξιολόγησε την όλη κατάσταση και επιθυμεί να απευθυνθεί στους πολίτες και να δημοσιοποιήσει τις ακόλουθες ομόφωνες διαπιστώσεις της:

  1. Το νομοσχέδιο του περί Δήμων Νόμου, το οποίο παρουσιάστηκε ενώπιον της Βουλής τον περασμένο Ιούνιο, παρά τις διαφορές τις οποίες είχαμε ως Ένωση Δήμων και τις οποίες αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε ενώπιον της Βουλής, αποτέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό προϊόν συναινετικής κατάληξης μιας μακράς, ειλικρινούς και ιδιαιτέρως παραγωγικής διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Δήμων, με βασικό άξονα την επίτευξη ενός σύγχρονου και εξευρωπαϊσμένου συστήματος τοπικής διακυβέρνησης στον τόπο μας, για εξυπηρέτηση των πολιτών με προσφορά ποιοτικότερων υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος.
  2. Η όλη προσπάθεια κατά τις συσκέψεις με το υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίες διήρκεσαν δύο χρόνια και  στις οποίες παρακάθονταν προσωπικά ο τέως υπουργός Εσωτερικών κ. Κ. Πετρίδης και αργότερα ο νυν υπουργός κ. Ν. Νουρής, στηρίχθηκε σε διαχρονικές θέσεις της Ένωσης Δήμων, η εφαρμογή των οποίων διασφαλίζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, καθώς και σε τεχνοκρατικές και επιστημονικές μελέτες.
  3. Η Ένωση Δήμων ενέκρινε το νομοσχέδιο του περί Δήμων Νόμου με συντριπτική πλειοψηφία σε δυο Γενικές Συνελεύσεις της, οι οποίες αντιμετώπισαν το όλο θέμα μέσα σε πνεύμα συλλογικής διαχείρισης και μακριά από κομματικές και τοπικιστικές εξαρτήσεις, καθώς επίσης και με εξουσιοδότηση από τις Γενικές Συνελεύσεις για  διεκδίκηση βασικών θέσεων μας στη Βουλή, όπως για παράδειγμα στο θέμα των πολεοδομικών αδειοδοτήσεων και της διοικητικής εποπτείας οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο Εσωτερικών.
  4. Ταυτόχρονα, με λύπη παρατηρήσαμε ότι κατά το στάδιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου του περί Δήμων Νόμου στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, έχουν αλλοιωθεί ουσιώδεις πρόνοιες του νομοσχεδίου με τις οποίες διαφωνούμε έντονα, γιατί εκτροχιάζουν εντελώς τη μεταρρύθμιση από το στόχο και τη φιλοσοφία της. Επαναλαμβάνουμε ότι οι πυλώνες στους οποίους βασίστηκε η μεταρρύθμιση απορρέουν από τις βασικές Ευρωπαϊκές Αρχές διακυβέρνησης, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένες Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και εκτενείς τεχνοοικονομικές μελέτες επί του θέματος.
  5. Η Ένωση Δήμων παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ανάγκη μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εμμένει στις βασικές και κύριες θέσεις της, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατόπιν ευρείας συναίνεσης και συνδιαμόρφωσης με το αρμόδιο Υπουργείο. Απευθύνουμε ύστατη έκκληση προς την Κυβέρνηση  και κυρίως προς τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα να επανεξετάσουν το θέμα αυτό, με βάση τη φιλοσοφία, το πνεύμα και τους στόχους της μεταρρύθμισης όπως είχαν αρχικά συμφωνηθεί, προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών και των υπηρεσιών που θα τους προσφέρονται. Η δύσκολη συγκυρία που διανύουμε αυτή την περίοδο, τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, έχει αναδείξει την ανάγκη θεσμοθέτησης μιας βιώσιμης, αποτελεσματικής και  λειτουργικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε αυτό το στόχο πρέπει να επιδείξουμε προσήλωση χωρίς παρεκκλίσεις και περισπασμούς για να μη οδηγηθεί σε ναυάγιο η όλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια.

Ένωση Δήμων Κύπρου

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021