ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προσφορά Αρ. Π6/2021

  1. Από το Δήμο Αγίου Δομετίου ζητούνται προσφορές για την παροχή υπηρεσιών περιορισμένης απασχόλησης Τεχνικού στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δομετίου.
  2. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αγίου Δομετίου σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για τη παροχή υπηρεσιών περιορισμένης απασχόλησης Τεχνικού στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δομετίου, στη διεύθυνση  οδός Βασιλέως Παύλου 15, ΄Αγιος Δομέτιος, μέχρι τη Δευτέρα 05/04/2021 στις 12μ.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν πλήρη σειρά Εγγράφων Προσφορών χωρίς καμία χρέωση από τα γραφεία του Δήμου.